Bedlington Terrier - Megi York Katowice
Bedlington Terrier - Megi York Katowice

Bedlington Terrier - Megi York Katowice
aktualności
wzorzec rasy
owca z sercem lwa
Grooming
dobre rady
Bedlington Terrier - Megi York Katowice
Bedlington Terrier - Megi York Katowice

Bedlington Terrier - Megi York Katowice
wystawy psów rasowych - co to jest?
Bedlington Terrier - Megi York Katowice
Bedlington Terrier - Megi York Katowice

Bedlington Terrier - Megi York Katowice
Bedlington terrier grooming
Bedlington Terrier - Megi York Katowice
Bedlington Terrier - Megi York Katowice

Bedlington Terrier - Megi York Katowice
Memoires DUSTIN VON LEPPINIEN
dyplomy
osiągnięcia
Światowa Wystawa Poznań 2006
Bedlington Terrier - Megi York Katowice
Bedlington Terrier - Megi York Katowice

Bedlington Terrier - Megi York Katowice
galeria Bedlingtonów
galeria szczenięta
malarstwo i rysunek
galeria pracujących
wyroby
modlitwa psa
wiek psa
co to znaczy Tęczowy Most
memoires
kondolencje
Bedlington Terrier - Megi York Katowice
Bedlington Terrier - Megi York Katowice

Bedlington Terrier - Megi York Katowice
księga imion
pliki do pobrania
Bedlington Terrier - Megi York Katowicekontakt
Bedlington Terrier - Megi York Katowice
Bedlington Terrier - Megi York Katowice

Bedlington Terrier - Megi York Katowice

Bedlington Terrier - Megi York Katowice

Jak zarejestrować przydomek hodowlany (hodowlę)

Jeśli zamierzamy założyć hodowlę i jesteśmy członkiem Związku, powinniśmy udać się do naszego oddziału Związku Kynologicznego i wystąpić poprzez Zarząd Główny o zatwierdzenie naszego przydomka hodowlanego.

Przydomek to takie "psie nazwisko", który po zatwierdzeniu będą otrzymywać wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli, bez względu na rasę. Warto zainteresować się tym dużo wcześniej, zanim jeszcze nasza suka uzyska prawa hodowlane. Brak zarejestrowanego przydomka hodowlanego spowoduje uniemożliwienie wydania metryk dla szczeniąt.

Od dnia 1 stycznia 2006 r. wszystkie nowo rejestrowane przydomki hodowlane podlegają obowiązkowej rejestracji w FCI, za pośrednictwem Związku Kynologicznego w Polsce Zarząd Główny ul. Nowy Świat 35 00-029 Warszawa, w związku z tym, czas na oczekiwanie rejestracji przydomka może wynosić 2-3 miesiące.

Koszt rejestracji przydomka w FCI wynosi obecnie 50 zł (opłata jest wnoszona w oddziale w przypadku nowo rejestrowanych przydomków). Przydomki wcześniej zarejestrowane w Zarządzie Głównym Związku Kynologicznego w Polsce mogą być również zarejestrowane w FCI - koszt rejestracji wynosi 25 zł.

Przydomki hodowlane uznane przez FCI mają pierwszeństwo przed przydomkami zarejestrowanymi wyłącznie przez Zarząd Główny. W razie protestu i na życzenie FCI przydomek krajowy zostanie zlikwidowany jeśli okaże się identyczny z przydomkiem uznanym przez FCI.

Nazwa i rejestracja w FCI

Formularz wniosku o rejestrację przydomka otrzymamy w macierzystym oddziale Związku Kynologicznego w Polsce. Możemy pobrać z Internetu wzór formularza . "Wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego" i wypełnić go wymyślonymi przez nas przydomkami.

pobierz (format PDF)

Wypełniamy w 2 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje hodowca, a drugi pozostaje w aktach oddziału, po wypełnieniu i opłaceniu zostanie on przesłany do rejestracji do Zarządu Głównego i dalej do rejestracji w FCI. Na początku trzeba wymyśleć nazwę dla swojej hodowli, najlepiej w wniosku wpisać kilka propozycji. Wgląd w już zatwierdzone przydomki mamy na stronie FCI. Może ułatwi nam to nasz wybór i nie powielanie już istniejącej propozycji.

zajrzyj >>>

Na wniosku mamy miejsce maksymalnie na 8 propozycji. Oczywiście nie musimy wypełniać wszystkich pól, ale jeśli podamy tylko jedną, może się zdarzyć, że wniosek zostanie do nas odesłany bez rejestracji (jeśli np. dana nazwa jest już zarejestrowana lub nie spełnia warunków). Ile i jakie propozycje nazw wpisze przyszły hodowca, to już indywidualna decyzja, którą musi postanowić, radzę jednak wybrać i podać co najmniej 5, często bowiem jest tak, ze przydomek, który nam się podoba jest już zarejestrowany, a z braku innej ewentualności zgłoszenie nasze zostaje wycofane i przepada również wpłata, jaką uiszczamy przy staraniu się o jego zatwierdzenie.

Zarząd Główny ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, podając hodowcy przyczynę. Zarząd Główny odmawia zarejestrowania przydomka o brzmieniu identycznym lub zbliżonym do już zarejestrowanego. Dlatego warto być oryginalnym.

W innym języku współczesnym niż polski, czyli np. łacina jest dozwolona, ale mogą być kłopoty ze słowami angielskimi. Oczywiście możemy sami wymyśleć jakieś słowo (np. budując nazwę z początkowych liter imienia właścicieli hodowli: Piotr + Zofia = Pio-Zof czy Piozof) i wtedy Związek Kynologiczny w Polsce nie ma powodu do odmowy.

UWAGA:
FCI nie zwraca uwagi na interpunkcje i polskie litery. Przydomek "ślicznotki od śmieszki" zostanie zarejestrowane jako "slicznotki od smieszki", warto więc w miarę możliwości unikać ich używania. Z drugiej strony proste nazwy, łatwo wpadające w ucho, na pewno są już zarejestrowane i nie warto się na nie decydować.

Musimy się przy tym zdecydować, czy przydomek będzie pisany przed, czy po nazwie psa (to co wybierzecie, trzeba zaznaczyć na wniosku). Nazwę psa pisze się wielkimi literami, zaś przydomek małymi, np. WESSCOTS z Jordana; PACO Złoty Motyl; Z Małej Sowy TORNADO.

(pieczęć oddziału)
Do Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce

WNIOSEK O REJESTRACJĘ PRZYDOMKA HODOWLANEGO

Nazwisko i imię
Adres
Hodowane rasy

Data .......
Podpis ...........

Związek Kynologiczny w Polsce - Zarząd Główny

Nr rejestracyjny ..............
Nazwa .................
Warszawa, dnia .............................

Lp. Propozycje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PRZYDOMEK PISANY PRZED / PO NAZWIE PSA
Właściciel przydomka ma prawo wziąć na wspólnika pełnoletniego członka Związku. Przedstawicielstwo takiej spółki należy do właściciela przydomka.

Nowy właściciel, po przejęciu hodowli, może zachować przydomek w drodze dziedziczenia lub za pisemną zgodą poprzedniego hodowcy, potwierdzoną przez Zarząd Główny Związku. W przypadkach spornych wiążąca jest decyzja Zarządu Głównego.

Zarejestrowany przydomek jest chroniony i nie będzie można go już zmienić (jeden hodowca może mieć zarejestrowany tylko jeden przydomek). Jedyny wyjątek ma miejsce wtedy, gdy nazwa, którą wybraliśmy i zarejestrowaliśmy w Polsce jest już zarejestrowany w FCI.

Gdy wszystko przebiegnie bez problemu dostaniemy powiadomienie ze Związku i formularz potwierdzający.

Wszystkim szczeniętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się na tę samą literę. Hodowca nie musi przestrzegać kolejności alfabetycznej przy nadaniu imion szczeniętom z kolejnych miotów.

Wszystkim hodowcom wspaniałej rasy Yorkshire Terrierów sukcesów wystawowych i hodowlanych życzy hodowla Megi York (FCI).
Bedlington Terrier - Megi York Katowice


Bedlington Terrier - Megi York Katowice

Bedlington Terrier - Megi York Katowice

Bedlington Terrier - Megi York Katowice

Bedlington Terrier - Megi York Katowice

Bedlington Terrier - Megi York Katowice